Naš interes je Vaše zadovoljstvo, dakle, kvalitetno upravljanje Vašom zgradom te stoga vodimo računa da se svi mogući radovi obave na zadovoljavajući način. Kao upravitelj organiziramo obavljanje redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom i funkcionalnom stanju, što obuhvaća:

1. obavljanje financijsko-računovostvenih poslova

 • knjigovodstvo stambenih zgrada s obračunom prihoda i rashoda
 • analitičko knjiženje ostalih troškova i prihoda stambenih zgrada kojima one raspolažu, te izvještavanje o stanju sredstava istih
 • obračun i isplate honorara ovlaštenim predstavnicima suvlasnika
 • izrada godišnjih knjigovodstvenih izvješća (bilanca)
 • vođenje registra podataka o zgradama, stanovima, poslovnim prostorima, te njihovim vlasnicima i korisnicima
 • evidentiranje svih promjena vlasnika i korisnika stanova

2. obavljanje pravnih poslova

 • stručna pomoć pri sklapanju Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju
 • stručna pomoć i zastupanje u postupcima zaštite suvlasničkih prava pred državnim tijelima
 • stručna pomoć i zastupanje u postupcima radi ishođenja suvlasničkih interesa u odnosu na zajedničke dijelove zgrade (reklame, zakupi prostora i slično).
 • praćenje postupka prisline naplate pričuve
 • priprema knjigovodstvenih stavaka za izradu prijedloga za ovrhu temeljem vjerodostojne isprave

3.  obavljanje poslova održavanja zgrade

 • poslovi redovnog i izvanrednog održavanja
 • izrada godišnjeg plana upravljanja i održavanja zgrade
 • zaprimanje zahtjeva za radovima i hitnim popravcima
 • prijava šteta nastalih na zgradama
 • prikupljanje troškovnika i ponuda za radove