Energetsko certificiranje zgrada

ŠTO JE ENERGETSKO CERTIFICIRANJE?

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.
Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.
On sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjavanja tehničkih pojmova, te popis primijenjenih propisa i normi.

energetski_pregled-auditEnergetski certifikat za postojeće zgrade obavezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade, koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu.
Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

TKO MORA POSJEDOVATI ENERGETSKI CERTIFIKAT?

Energetski certifikat moraju imati vlasnici zgrade odnosno njihove samostalne uporabne cjeline (stanovi, poslovni prostori) koji se prodaju.
Dakle, svatko tko ima namjeru prodavati svoju obiteljsku kuću, stan, poslovni prostor mora izraditi energetski certifikat za isti. U protivnom prodaja neće biti moguća.

ZAŠTO SE PROVODI?

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

ŠTO JE ENERGETSKI RAZRED ZGRADE?

kupime_energetski_certifikat_home_124751.jpgEnergetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebe toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade, a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebe toplinske energije za grijanje. Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

TKO PROVODI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE?

Energetski pregled zgrade (obiteljske kuće, stana, ureda) i energetsko certificiranje provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (većinom građevinski inženjeri i arhitekti), prema Pravilniku o uvjetima i mjerama za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13).