Etažiranje

 

Prvom verzijom Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96) koji je do sada doživio puno izmjena i dopuna (NN 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) zadnja verzija je Pročišćeni tekst (NN 152/14) definira se što je to ETAŽNO VLASNIŠTVO. Što je zapravo to?

Vlasništvo nekog posebnog dijela nekretnine (stana, poslovnog prostora, garaže, parkirališta,…) vezano je s odgovarajućim suvlasništvom na cijeloj nekretnini. Drugim riječima vlasnici stana, poslovnog prostora,… su i suvlasnici (etažni vlasnici) cijele nekretnine (zgrada, zajednički dijelovi, zemljište, ukratko sve što čini zgradu i njen okoliš).

U pravilu se suvlasnički udio određuje prema vrijednosti posebnog dijela (stana). Što znači ako ste vlasnik stana koji vrijedi 10 % ukupne vrijednosti svih stanova vi ste suvlasnik 10 % cijele zgrade odnosno svega zajedničkog. Svakako se suvlasništvo može dogovorno odrediti i na bilo koji drugi način, ali vrijednost bi svakako trebala predstavljati temelj podjele suvlasničkih dijelova.

 

Proveda etažnog vlasništva

Dva su osnovna načina provedbe etažnog vlasništva: uspostava etažnog vlasništva i povezivanje knjige položenih ugovora s glavnim knjigama. Prvi način je potpuno definiranje dijelova zgrade i posebnih (stanovi,…) i zajedničkih (zajedničke prostorije, vrt,…) dijelova (etažni elaborat te Potvrda) te definiranje međusobnih odnosa između vlasnika tih posebnih dijelova kao suvlasnika cijele zgrade (Diobni ugovor). Ovim putem ništa ne bi smjelo ostati nedefinirano te mora biti jasno tko je vlasnik kojeg posebnog dijela (stan,…), što pripada tom posebnom dijelu (drvarnica, vrt,…) i koji je njegov suvlasnički udio.

Primjer etažiranog stana provedbom etažnog vlasništva:
etaziran stan
Ovaj opis govori kako se radi o stanu D u prizemlju ukupne korisne površine 53,81 m2 kojem pripada ostava u podrumu od 6,09 m2 te pravo korištenja jednog parkirališta u dvorištu zgrade. Suvlasnički udio ovog stana u cijeloj zgradi je 790/10000 što zapravo predstavlja 7,9 % vrijednosti cijele zgrade.

Primjer etažiranog stana povezivanjem:
etaziran stan1
Ovaj opis govori kako se radi o stanu br. 2 u prizemlju ukupne površine 26,46 m2 s pripadajućom drvarnicom i 0/0 suvlasničkim dijelom. Nedostatak ovog opisa je što ne znamo koja je, kolika je i gdje je ta drvarnica i ne znamo koji je suvlasnički udio ovog stana (u ovom slučaju jednak kao i za sve stanove, npr. ako ima 40 stanova onda je on zapravo 1/40).

Kroz dugogodišnje iskustvo uspostavili smo etažno vlasništvo na više od 50 višestambenih objekata te nam se slobodno javite radi preporuke, savjeta, ponude za provedbu etažnog vlasništva. Budite uvjereni kako ćemo naći najbolju, povoljniju, primjerenu varijantu upravo za Vaš objekt.