NOVOprojekt je tvrtka kojoj je glavni interes kvaliteta obavljanja svih poslova i zadovoljstvo suvlasnika.

Odgovornim pristupom napravit ćemo značajna poboljšanja, a osoblje tvrtke je uvijek na raspolaganju suvlasnicima s namjerom da na svaki zahtjev odgovori što promptnije i efikasnije.

Kod ugovaranja novih zgrada postoje dvije situacije:

  • zgrada koja do sada nije imala Upravitelja
  • zgrada koja je do sada bila pod drugom upraviteljskom tvrtkom

U prvom slučaju, kada zgrada nije prethodno imala drugog upravitelja potrebno nam je dostaviti ispunjeni obrazac s potpisima većine suvlasnika. Većini suvlasnika čine oni koji imaju većinu korisne površine zgrade (stanova, poslovnih prostora, garaža i dr.).

U tablici moraju biti navedeni svi vlasnici stanova i poslovnih prostora s kvadraturama vlasništva, što znači da treba navesti i one suvlasnike koji nisu potpisali odluku o odabiru Upravitelja. Također je potrebno priložiti i vlasničke listove stanova i poslovnih prostora radi točnog utvrđivanja njihove kvadrature.

Suvlasnici moraju izabrati i ovlaštenog predstavnika suvlasnika, zamjenika (nije obavezno), te utvrditi visinu zajedničke pričuve.

Kada većina suvlasnika u zgradi potpiše navedeni obrazac, isti se dostavlja NOVOprojektu putem:

  • poštom na adresu Delnička 2c, Osijek
  • odnosno neposredno u naš ured.

Molimo da na obrascu budu navedeni telefonski kontakti ovlaštenog predstavnika suvlasnika.

NOVOprojekt j.d.o.o. zatim na temelju dostavljenog obrasca priprema i potpisuje Ugovor o upravljanju  i Međuvlasnički Ugovor sa ovlaštenim predstavnikom. Međuvlasnički ugovor ovlašteni predstavnik ovjerava kod javnog bilježnika, te u banci otvara račun zajedničke pričuve zgrade.

U situaciji kada je zgrada bila pod drugom tvrtkom za upravljanje postupak je identičan osim u detalju, da uz ispunjeni obrazac sa potpisima suvlasnika za odabir NOVOprojekta kao upravitelja je potrebno dostaviti i Raskid ugovora od bivšeg upravitelja.
Raskid se traži na način da se dotadašnjem upravitelju dostavlja suglasnost većine suvlasnika za raskid Ugovora o upravljanju. Raskid može sporazumno nastupiti odmah ili treba čekati da prođe zakonski otkazni rok od 3 mjeseca.

Ostale poslove koji se tiču dostave obavijesti ranijem upravitelju za dostavu dokumentacije zgrade i prijenos neutrošenih sredstava zajedničke pričuve na novi račun obavlja NOVOprojekt u ime zgrade

Upravljanje zgradama
Upravitelj zgradom je pravna ili fizička osoba, registrirana za poslove upravljanja, koja u ime suvlasnika upravlja zgradom na osnovu ugovora o upravljanju i Zakona o...
Statika
Pogledajte neke od radova našeg projektnog ureda vezane za izračune statike i projektiranje građevinskih konstrukcija.
Rekonstrukcije krovista
Rekonstrukcije krovista u sebi gotovo uvijek sadrži i sanaciju krovišta, pogledajte neka naša riješenja.