Suvlasnici su zakonski obvezni plaćati pričuvu sukladno odredbi čl. 90 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Kako bi se povećala učinkovitost naplate pričuve NOVOprojekt j. d.o.o.  šalje opomene pred tužbu suvlasnicima koji ne plaćaju pričuvu duže od 3 mjeseca. Ukoliko je dugovanje duže od 6 mjeseci vlasnik stana se utužuje, odnosno pokreće se postupak ovrhe pred javnim bilježnikom.

Ne može se decidirano unaprijed odrediti trajanje prethodno navedenih postupaka obzirom da isti ovisi o mnogobrojnim faktorima (brzina dostave pismena, podnošenje prigovora, trajanje eventualnog sudskog postupka, mogućnost izjavljivanje žalbe i odlučivanje drugostupanjskog suda po žalbi, itd.).
Nakon što se naplati dug od neplatiše, cjelokupni iznos uplaćuje se na račun zajedničke pričuve uvećan za kamate i troškove odvjetnika i javnog bilježnika, koji su u toku postupka naplaćeni sa računa stambene zgrade.

Kako bi se ovaj postupak mogao odvijati automatizmom NOVOprojekt j.d.o.o. bi svim ovlaštenim osobama poslao na potpis ovlaštenje kojime daju dozvolu upravitelju da može pokrenuti postupak naplate. Potrebno je napomenuti da NOVOprojekt j.d.o.o.  ne može  pokrenuti postupke u ime i za račun onih zgrada koje ne potpišu spomenuto ovlaštenje.

Postupak naplate pričuve pokrenut od strane odvjetničkog ureda u potpunosti je  transparentan obzirom da se na zahtjev ovlaštenih osoba sastavljaju izvješća o pokrenutim postupcima te se uz svaki račun  prilaže i pismeno na koje se račun odnosi (prijedlozi za ovrhu, zapisnici sa ročišta, zahtjev za dostavu podataka od HZMO, zahtjev za dostavu podataka od MUP-a, itd ).