Prema namjeni i razini razrade projekti se razvrstavaju na:

– idejni projekt,

– glavni projekt,

– izvedbeni projekt.

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno funkcionalna i tehnička rješenja građevine te prikaz smještaja građevine u prostoru.
Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine, prikaz smještaja građevine u prostoru i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu
Na temelju izvedbenog projekta pristupa se građenju građevine. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom

.

Upravljanje zgradama
Upravitelj zgradom je pravna ili fizička osoba, registrirana za poslove upravljanja, koja u ime suvlasnika upravlja zgradom na osnovu ugovora o upravljanju i Zakona o...
Statika
Pogledajte neke od radova našeg projektnog ureda vezane za izračune statike i projektiranje građevinskih konstrukcija.
Rekonstrukcije krovista
Rekonstrukcije krovista u sebi gotovo uvijek sadrži i sanaciju krovišta, pogledajte neka naša riješenja.