Osiguranje zgrade
Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima svaka zgrada mora biti primjereno osigurana. Osiguranje se vrši sukladno Zakonu o osiguranju. Suvlasnici mogu osigurati zgradu i u većem obimu od propisanog.

Protupožarna zaštita
Zakon o zaštiti od požara propisuje da u svakoj zgradi mora biti odgovarajuća protupožarna zaštita. To se područje pobliže uređuje Pravilnikom o izboru i postavi vatrogasnih aparata.

Dimnjačarska služba
Propisana je Pravilnikom o dimnjačarskoj službi te se tako i provodi.

Deratizacija i dezinsekcija
Provodi se prema Zakonu o javnom zdravstvu i sanitarnim propisima te Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i to preventivno dva puta godišnje. Deratizaciju plaća Grad, a dezinsekcija ide na trošak pričuve. Deratizacija je uništavanje glodavaca, a dezinsekcija je uništavanje insekata.

Redovni mjesečni servis dizala
Za sva dizala je propisan redovni mjesečni servis prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta.

Redovna godišnja kontrola dizala
Vrši se obvezno jednom godišnje od strane Zavoda za integralnu kontrolu prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta i izdaje se Izvještaj o ispravnosti dizala.

Atestiranje (pregled i kontrola te popravak) instalacija
Atestiranje obuhvaća:

 • Gromobransku instalaciju
 • Instalaciju plina
 • Instalaciju struje

Ta se atestiranja vrše sukladno tehničkim i drugim propisima i obveza su koju suvlasnici ne mogu odbiti. Vrše se periodički prema propisima, a njima se utvrđuju ispravnost i nedostatci koji se moraju otkloniti.

Naknada upravitelju
Za svoj obavljeni rad, upravitelj ima pravo na naknadu koja se plaća iz pričuve. Zakonom je određeno da je maksimalan iznos naknade za upravitelja do 30% ukupne pričuve zgrade.
NOVOprojekt j.d.o.o. naplaćuje svoje usluge samo 23 % od minimalne zakonske naknade za m2 ukupne površine zgrade, koja iznosi 1,53 kn/m2  što iznosi 0,35 kn/m2.

 

Kako bismo Vam bolje približili našu ponudu, želimo Vam istaknuti bitne prednosti koje nudimo suvlasnicima stambenih zgrada:

 • Otvaranje zasebnog računa zgrade kod poslovne banke za svaku pojedinu zgradu
 • Fiksna cijena usluge upravljanja koja ne ovisi o visini izdvajanja za zajedničku pričuvu zgrade
 • Godišnji plan rada provodi se u dogovoru sa željama suvlasnika zgrade
 • Kontrola rada izvođača radova – niti jedan radni nalog niti račun neće biti plaćeni a da ih predhodno nije ovjerio ovlašteni predstavnik suvlasnika svojim potpisom i pečatom zgrade
 • Za sve pravne i knjigovodstvene probleme Vaše zgrade brinemo mi. Mjesečno ili po dogovoru od naše strane ovlašteni predstavnik dobiva izvještaj o plaćanju suvlasnika te stanje na računu. Suvlasnici koji ne plaćaju svoje obveze se redovito utužuju u dogovoru s predstavnikom suvlasnika.
 • Na našoj internet stranici suvlasnici mogu dobiti uvid u Bilancu zgrade, stanje na računu zajedničke pričuve, popis dužnika, stanje predanih zahtjeva, odnosno sve izvještaje i podatke koji se tiču njihove zgrade
  • Kao Upravitelj, svim suvlasnicima zgrada pod prinudnom upravom savjetujemo da sklope Ugovor o upravljanju s nama jer će time oni putem ovlaštenog predstavnika kojeg izaberu moći aktivno odlučivati o svojoj zgradi. To podrazumijeva da će se uz radove koji spadaju u nužne moći na njihov zahtjev izvoditi i radovi na poboljšanju zgrade. Također, moći će utužiti suvlasnike koji ne plaćaju zajedničku pričuvu, što je na zgradama pod prinudnom upravom jedan od većih problema.