Reference

Do danas smo izradili preko 400 raznovrsnih projekata, od kojih je znatan broj i realiziran. Njegujemo autorsku arhitekturu i originalne oblikovne vrijednosti, poštivajući pravila stuke,te uvijek vodeći računa o zadovoljenju želja investitora i korisnika objekta. Ravnotežu između kvalitete i ekonomičnosti postižemo uskom suradnjom s mnoštvom stručnjaka i konzultacijama s specijalistima na pojedinom polju interesa. Poseban afinitet imamo prema uklapanju novih objekata u postojeće gradske jezgre koje su pod zaštitom, poštujući tradiciju i karakteristike ambijenta

Glavni i izvedbeni projekt konstrukcije, vodovoda, kanalizacije i vatroobrane, manipulativnih površina, višestambenog objekta (Po+Pr+2), Osijek, veličina objekta cca. 1400m2, dovršeno 2006. godine

Glavni projekt konstrukcije, višestambenog objekta (Po+Pr+2), Osijek, veličina objekta cca. 3000m2,

Glavni i izvedbeni projekti parkirališta i manipulativnih površina na području Slavonije i Baranje (parkirališta i manipulativne površine trgovačkih centara “Kaufland”, “Boso”,…), Elaborati posebnih dijelova građevine, Građevinski plan, za nekoliko višestambenih objekata na području grada Osijek (Vijenac Ivana Meštrovića 17, 45, 50,…, Kaštelanska 43-51,…)

Glavni i izvedbeni projekti za rešetkaste nosače iz drva i čelika (Farma-drvena rešetka, Agromeđimurje d.d., Varijante drvenih rešetki, ETZ d.d., Čelična rešetka, Automehaničarska radionica,…), Glavni i izvedbeni projekati izgradnje i rekonstrukcije prometnica (Čvrsnička ulica, Grad Osijek, Izgradnja ceste i infrastrukture u industrijskoj zoni, Općina Otok,…)

Pomoćnik glavnom nadzoru pri izvođenju višestambenog objekta (Po+Pr+2), Osijek, veličina objekta cca. 1400m2, dovršeno 2006. godine

Ispitivanje glavnih drvenih lameliranih nosača statičkim probnim opterećenjem Školsko športske dvorane u Otočcu, projekt završen 2004.g.

Statika
Pogledajte neke od radova našeg projektnog ureda vezane za izračune statike i projektiranje građevinskih konstrukcija.
Rekonstrukcije krovista
Rekonstrukcije krovista u sebi gotovo uvijek sadrži i sanaciju krovišta, pogledajte neka naša riješenja.
Obiteljske kuće
Projektiranje obiteljske kuće je u našem projektnom uredu česti posao. Imamo dugogodišnje iskustvo. Pogledajte galeriju.