Poštovani,

molim Vas za ponudu za radove na vanjskom stepeništu. Prvo je potrebno skinuti postojećih pločica i obrada betonskog dijela stepenica za postavljanje kamenih ploča. U ponudi je potrebno specificirati vrstu i tip kamena kojim bi se oblagalo, a cijena treba obuhvatiti sav materijal i rad.

20160428_164458Vanjsko subište

Za sva pitanja kontaktirajte Upravitelja na 098/566-376 (Tihomir) i Predstavnika suvlasnika 098/566-376 (Marko).